Think Politically - Mendo Politikisht 2017

MENDO POLITIKISHT ËSHTË NJË NISMË E DY ORGANIZATAVE PRO LGBT DHE ALEANCA LGBT, QË SYNON TË INKURAJOJË KOMUNITETIN LGBTI TË MARRË PJESË NË ZGJEDHJET E VITIT 2017, I PAJISUR ME INFORMACION TË DETAJUAR MBI QËNDRIMET QË PARTITË POLITIKE KANË MBI ÇËSHTJET E KËTIJ KOMUNITETI.

Materiali i mëposhtëm paraqet qasjen e partive politike dhe politikanëve ndaj komunitetin LGBT duke analizuar programet e tyre politike dhe qëndrimet publike. Gjithashtu përfshin një sërë të dhënash të mbledhura me anë të pyetësorëve nga anëtarët e komunitetit LGBT në Shqipëri.

Kliko këtu për të shkarkuar materialin e plotë në pdf.