Broshura "Ndal bullizmin në shkolla"

Broshura "Ndal bullizmin në shkolla" është një broshurë informuese rreth bullizmit.

Në broshurë gjendet "Fjalori LGBT", përkufizimi i bullizmit dhe bullizmit homofobik, si shfaqet bullizmi dhe impakti i tij te fëmijët.

Gjithashtu gjendet kuadri ligjor dhe rekomandimet e institucioneve në luftën kundër bullizmit.

Kliko këtu për të shkarkuar broshurën në pdf.