Broshura për familjen (Pyetje dhe përgjigje për prindërit e fëmijeve LGBT)

Broshura për familjen është një përmbledhje e shkurtër informacionesh të cilat mund t'i vijnë në ndihmë prindërve të cilët i kanë fëmijët anëtar të komunitetit LGBT.

Në broshurë u jepet përgjigje pyetjeve më të zakonshme që u vijnë në mëndje prindërve kur fëmija ju thotë që është anëtar i komunitetit LGBT.

Në linkun më poshtë gjeni materialin e plotë në pdf.

Kliko për të shkarkur broshurën