Rubrika "Personazhi i ditës" - Alba Ahmetaj

Alba Ahmetaj është juriste dhe bashkëthemeluese e organizatës për të drejtat e komunitetit LGBT+ në Shqipëri, ProLGBT.

Ajo është një ndër asetet e platformës Historia Ime që në fillimet e saj. Zëri i Albës është i dukshëm, sidomos në seksionet e feminizmit, LGBT-së dhe të drejtave të njeriut të portalit, pasi motivimi i saj ka qenë më i fokusuar në këtë drejtim.

Alba është aktiviste prej 10 vitesh për avancimin e të drejtave të komunitetit LGBT+ në Shqipëri dhe ka luftuar për të ndihmuar përmirësimin e jetës së grave dhe vajzave të këtij komuniteti. Ajo është drejtoresha e programeve të dedikuara grave dhe vajzave të komunitetit LBT.