Pyetësor për Covid-19 (Koronavirus)

 

 

Ky pyetësor ka për qëllim vlerësimin e situatës socio-ekonomike dhe psikologjike të komunitetit LGBTI+ gjatë COVID 19 (Koronavirusit). Plotësimi i pyetësorit është anonim dhe synon të identifikojë problematikat me të cilat komuniteti LGBTI+, po përballet në mënyrë të tillë që organizatat Aleanca LGBTI dhe Streha LGBTI, t’ju vijnë në ndihmë përmes punës së tyre dhe gjithashtu të dëtyrojnë institucionet shtetërore të ndërmarrin përgjegjësitë e tyre, gjatë kësaj pandemie.

Mund ta plotësoni pyetësorin në linkun e mëposhtëm:

Kliko për të plotësuar pyetësorin