10 Vite Tirana Pride

Prindër e fëmijë, të rinj e të reja ishin pjesë e kësaj ekspozite që shfaqte marshimet e komunitetit LGBT ndër vite, ku me shumë guxim është ngritur zëri për atë që ata besojnë, për energjinë, jetën dhe të drejtën e dashurisë.

Me fjalë të bukura, e fjalë zemre ju themi thjesht, “Flije mendjen plako, ca njerëz janë GAY”.