Memorandumi i Bashkëpunimit
Memorandumi i Bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë së Mirëqënies Sociale dhe Rinisë dhe organizatave Aleanca Kundër Diskriminimit LGBT, Të Bashkuar Pro Kauzës LGBT dhe Qëndra Streha u nënshkrua nga Ministri Z. Blendi Klosi. Jemi nëpritje të nënshkrimit të Memorandumeve dhe nga Ministria e Edukimit dhe Shëndetësisë.